Projekt

No 1 Guitarshop - vidareutveckling av hemsida

Vidareutveckling av hemsidan för No1 Guitarshop med tillägg av nya funktioner och webbutik.

Nätverksutveckling för GPI

Vi bygger om Datornätverket för Göteborgs Psykoterapiinstitut med tanke på ökad enkelhet och driftsäkerhet samt bättre sekretess och datasäkerhet. Servern är uppdaterad och utbytt mot en ny server med Mac Os X Lion och nya klienter är tagna i burk. Integration med scanner, tryckutrustning och ekonomisystem har genomförts. Arbetet fortsätter med utveckling av nya funktioner för administration och ekonomi såväl som med hantering av kunder och klienter.

Hemsida för Göteborgs Psykoterapiinstitut

Vi utvecklar för närvarande en ny hemsida för Göteborgs Psykoterapiinstitut för ökad möjlighet till egen kontroll och utveckling av hemsidan för GPI:s personal. Sidan utvecklas i Joomla.

Hemsida för Gibson Konsult

Hemsida för Gibson Konsult är färdig och har utvecklats i Joomla. Mer arbete kommer att utföras med sidan efter hand.

Hemsida för Gökboet

En ny hemsida för Gökboet har utvecklats och är klar. Med utvecklad funktionalitet och utseende efter specifikationer från kunden och med Joomla som bas.